Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25887-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1998-02-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25887
Dossiertitel Derde Nationaal Milieubeleidsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25887-1
Ondernummer 1
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
PS key KST27491
Publicatiedatum 1998-02-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Derde Nationaal Milieubeleidsplan; Brief ministers en staatssecretaris bij de aanbieding van het beleidsplan
Vergaderjaar 1997-1998