25 887
Derde Nationaal Milieubeleidsplan

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, VAN ECONOMISCHE ZAKEN, VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 februari 1998

Hierbij bieden wij u het derde Nationale Milieubeleidsplan aan.1

Het derde Nationale Milieubeleidsplan (NMP3) bevat de strategie voor het milieubeleid voor de komende vier jaar, met een doorkijk voor de jaren daarna. De strategie richt zich op het scheppen van de voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling nu en in de toekomst in vervolg op de lijnen die hiervoor in het NMP1 en NMP2 zijn uitgezet.

Het NMP3 geeft een beleidsmatig antwoord op de vierde Milieuverkenning van het RIVM.

Over het NMP3 zal advies worden gevraagd aan de Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer en aan de Sociaal-Economische Raad. Ook worden met het oog op de uitwerking van dit plan de vele maatschappelijke en economische sectoren in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

J. P. Pronk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven