Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-384".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-04-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tijdelijk vrijstellingsbesluit voorschriften Arbeidsomstandighedenwet ivm COVID-19 2020
Dossiernummer 25883;25295
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-384
Indiener T. van Ark
Ondernummer 384
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Tijdelijk vrijstellingsbesluit voorschriften Arbeidsomstandighedenwet ivm COVID-19 2020
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020