Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-204".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-12-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 november 2011, inzake Handhaving
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-204
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 204
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 november 2011, inzake Handhaving
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2011-2012