Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25883-141
Ondernummer 141
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
PS key KST127934
Publicatiedatum 2009-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009