Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25834-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-12-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen
Dossiernummer 25834
Dossiertitel Problematiek rondom asbest
Identifier kst-25834-89
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 89
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom asbest; Brief regering; Verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015