Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25834-85".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitbreiding TAS- en TNS-regeling met asbestose
Dossiernummer 25834
Dossiertitel Problematiek rondom asbest
Identifier kst-25834-85
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 85
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom asbest; Brief regering; Uitbreiding TAS- en TNS-regeling met asbestose
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014