Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25834-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-281243
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-01-20
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie SZW over toepassing van sanctiebepalingen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen
Dossiernummer 25834
Dossiertitel Problematiek rondom asbest
Identifier kst-25834-83
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 83
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom asbest; Brief regering; Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie SZW over toepassing van sanctiebepalingen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014