Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25834-80".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-256741
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-14
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Informeren over de status van de 100 resterende gebouwen met spuitasbest uit de TNO-lijst
Dossiernummer 25834
Dossiertitel Problematiek rondom asbest
Identifier kst-25834-80
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 80
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Problematiek rondom asbest; Brief regering; Informeren over de status van de 100 resterende gebouwen met spuitasbest uit de TNO-lijst
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014