Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625834 nr. 115

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 115 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2016

In mijn brief van 30 november 2015 (Kamerstuk 34 300 A, nr. 52) naar aanleiding van een amendement van het lid Smaling heb ik aangegeven het verloop van de subsidieregeling asbestdaken te zullen volgen, en als er aanleiding toe is de hoogte van het subsidieplafond voor 2016 te herzien. Op 2 juni 2016 (Kamerstuk 25 834, nr. 112) heb ik aan uw Kamer laten weten dat er per eind mei ruim 1.700 aanvragen waren ingediend met een budgetbeslag van € 4,7 mln.

Inmiddels constateer ik dat er veel gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling en dat het subsidieplafond van € 10 mln is bereikt. Ik wil voorkomen dat aanvragers tot volgend jaar zouden moeten wachten voordat er subsidie verleend wordt. Vandaar dat ik het beschikbare budget voor 2016 heb verruimd tot € 15 mln. Voor de subsidieregeling blijft in totaal tenminste € 75 mln beschikbaar.

Ik ben erg blij dat de regeling zo goed blijkt aan te slaan. Dit geeft aan dat de subsidieregeling inderdaad het saneren van asbestdaken stimuleert. Ik zal blijven monitoren of het gebruik van de regeling het gewenste verloop en effect heeft.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma