Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25764-60".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Heijnen c.s. over het op Europees niveau aan de orde stellen van normen
Dossiernummer 25764
Dossiertitel Reisdocumenten
Identifier kst-25764-60
Indiener P.M.M. Heijnen
Indiener A.A.G.M. van Raak
Indiener M.C.A. Smilde
Indiener A.G. Schouw
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Ondernummer 60
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Reisdocumenten; Motie; Motie Heijnen c.s. over het op Europees niveau aan de orde stellen van normen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012