25 764 Reisdocumenten

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S.

Voorgesteld 7 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sprake is van bindende Europese regelgeving met betrekking tot de normen voor de veiligheidskenmerken en biometrische gegevens van paspoorten en reisdocumenten;

overwegende dat (met name) de veronderstelde effectiviteit van de eis tot het opnemen en opslaan van de vingerafdrukken ter discussie staat;

overwegende dat open discussies met betrekking tot het (verder) terugdringen en voorkomen van identiteitsfraude gevoerd moeten worden;

verzoekt de regering, om nut en noodzaak, de effectiviteit, van genoemde normen op Europees niveau aan de orde te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Hennis-Plasschaert

Schouw

Smilde

Van Raak

Naar boven