Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725424 nr. 344

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 344 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2017

Tijdens begrotingsbehandeling in november 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 20, items 3 en 5 en Handelingen II 2016/17, nr. 21, items 3 en 6) en tijdens het Algemeen Overleg Verwarde personen/GGZ van 24 januari jl. (Kamerstuk 25 424, nr. 342) heb ik u toegezegd dat het Schakelteam Personen met Verward gedrag een advies zal uitbrengen over de toegevoegde waarde van een landelijk telefoonnummer voor meldingen van niet-acute gevallen van verward gedrag. Het Schakelteam heeft het advies hierover uitgebracht dat ik u bij deze toezend1.

Dit advies zal ik de komende tijd, conform het advies van het Schakelteam, bespreken met de mede-opdrachtgevers van het Schakelteam, het Schakelteam zelf en met alle verder betrokken partijen. Uiterlijk voor de zomer zal ik inhoudelijk reageren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl