Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725424 nr. 343

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 343 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2017

Hierbij treft u de voortgangsrapportage aan die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mij heeft toegezonden over de stand van zakenbij de ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidzorg (ggz)1. In mijn brief van 14 december 2016 (Kamerstuk 25 424, nr. 337) heb ik u reeds geïnformeerd dat de NZa mij had gemeld dat, uit oogpunt van zorgvuldigheid, de ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige ggz minder snel kan plaatsvinden dan eerder gepland. De NZa meldde mij daarbij dat het eerst mogelijke invoeringsjaar voor de nieuwe bekostiging nu 2020 is in plaats van 2019. De NZa gaf daarbij aan dat zij in hun eerstvolgende voortgangsrapportage dit nader zouden onderbouwen en toelichten. Ik heb u destijds toegezegd deze voortgangsrapportage toe te zullen sturen. Bij deze doe ik dat. Behalve op de planning, met een beschrijving van het proces en de mijlpalen in de komende periode, gaat deze rapportage verder in het bijzonder in op de pilots die zijn en worden uitgevoerd en op de verbindingen van de nieuwe bekostiging met uitkomstmaten, zorgstandaarden en aanspraken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl