Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-04-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25295-289".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-04-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Segers c.s. over een Impact Management Team dat kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen
Dossiernummer 25295
Dossiertitel Infectieziektenbestrijding
Identifier kst-25295-289
Indiener G.J.M. Segers
Indiener K.H.D.M. Dijkhoff
Indiener R.A.A. Jetten
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Indiener J.F. Klaver
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener L.F. Asscher
Indiener L.M.C. Marijnissen
Indiener G. Wilders
Indiener T.H.P. Baudet
Indiener W.R. van Haga
Indiener H.C.M. Krol
Indiener E. Ouwehand
Ondernummer 289
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over een Impact Management Team dat kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020