25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 289 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 22 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitiestrategie een afweging vereist van de gevolgen op de cure, care en algemene volksgezondheid, de gevolgen voor verschillende groepen in de samenleving en de economie;

overwegende dat het Outbreak Management Team stelt dat de afschaling van de maatregelen bekeken moet worden vanuit een breder perspectief waarin het OMT een van de deskundige medische adviseurs is;

overwegende dat het wenselijk is dat het kabinet besluiten kan nemen op basis van een bredere afweging van verschillende perspectieven en waarden;

verzoekt de regering, in overweging te nemen naast het OMT ook andere experts te laten adviseren en bijvoorbeeld een Impact Management Team in te stellen dat het kabinet vanuit een breder perspectief kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Dijkhoff

Jetten

Pieter Heerma

Klaver

Van der Staaij

Asscher

Marijnissen

Wilders

Baudet

Van Haga

Krol

Ouwehand

Naar boven