Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25295-2031".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-16
Documenttitel Motie van het lid Agema over uitspreken dat een operationele ic-capaciteit van 999 bedden te weinig is voor een land met bijna 18 miljoen inwoners
Dossiernummer 25295
Dossiertitel Infectieziektenbestrijding
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25295-2031
Indiener M. Agema
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 2031
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Agema over uitspreken dat een operationele ic-capaciteit van 999 bedden te weinig is voor een land met bijna 18 miljoen inwoners
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023