Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25268-203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-02-14
Documenttitel ZBO-evaluatie van de Stichting Raad voor Accreditatie
Dossiernummer 25268
Dossiertitel Zelfstandige bestuursorganen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25268-203
Indiener M.A.M. Adriaansens
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 203
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1019072
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-24
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; ZBO-evaluatie van de Stichting Raad voor Accreditatie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022