Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25087-AB".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-15
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het afschrift aan de Eerste Kamer van de toegezonden Uber documenten aan de Tweede Kamer
Dossiernummer 25087;35927
Dossiertitel Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-25087-AB
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer AB
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het afschrift aan de Eerste Kamer van de toegezonden Uber documenten aan de Tweede Kamer
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023