Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-05-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24701-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24701
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24701-2
Ondernummer 2
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST14243
Publicatiedatum 1996-05-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet vd leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijz. enkele wetten ivm non-activiteitsbepalingen; Voorstel van wet
Vergaderjaar 1995-1996