Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-04-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24665-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1996-03-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24665
Dossiertitel De positie van de langstlevende echtgenoot en van de kinderen in een nieuw versterf-erfrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24665-1
Ondernummer 1
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST13651
Publicatiedatum 1996-04-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Positie van de langstlevende echtgenoot en van de kinderen in een nieuw versterf-erfrecht; Brief minister
Vergaderjaar 1995-1996