Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24587-892".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-14
Documenttitel Motie van de leden Ceder en Van der Staaij over zorgen dat gesprekken van vrijwilligers in een vertrouwelijke setting kunnen blijven plaatsvinden en niet afgaan van de reguliere bezoektijd
Dossiernummer 24587
Dossiertitel Justitiële Inrichtingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24587-892
Indiener D.G.M. Ceder
Indiener C.G. van der Staaij
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 892
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Justitiële Inrichtingen; Motie; Motie van de leden Ceder en Van der Staaij over zorgen dat gesprekken van vrijwilligers in een vertrouwelijke setting kunnen blijven plaatsvinden en niet afgaan van de reguliere bezoektijd
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023