Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24587-777".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-07-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg
Dossiernummer 24587
Dossiertitel Justitiële Inrichtingen
Identifier kst-24587-777
Indiener M.M. van Toorenburg
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 777
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Justitiële Inrichtingen; Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020