Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-08-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-609".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-993802
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-08-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24515-609
Indiener A.D. Wiersma
Ondernummer 609
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-08-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021