24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 609 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2021

Ik zend u hierbij, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, een afschrift van mijn brief aan de Nationale ombudsman1. In deze brief reageer ik op zijn schrijven in reactie op de Kamerbrief over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering.2

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 24 515, nr. 572

Naar boven