Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-603".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-06-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24515-603
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 603
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021