24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 375 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2016

Tijdens het ordedebat op 25 mei jl. verzocht u mij te reageren op de uitzending van Nieuwsuur inzake «Gemeenten helpen jongeren met schulden» (Handelingen II 2015/16, nr. 87, item 5). De uitzending belicht een tweetal beoogde trajecten binnen de gemeenten Den Haag en Leiden voor jongeren met hoog oplopende schulden.

Voor mijn reactie verwijs ik u naar de antwoorden op de Kamervragen van lid Moors (VVD) over het bericht «Gemeenten helpen jongeren met schulden» die op 1 juli jl. aan de Kamer zijn verstuurd (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 3024).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven