Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-279".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-02-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het SCP-rapport 'De sociale staat van Nederland 2013'
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Identifier kst-24515-279
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 279
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Reactie op het SCP-rapport 'De sociale staat van Nederland 2013'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014