Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-240".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-11-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de brief van de Nationale ombudsman ten geleide van het rapport ‘Schulden komen nooit alleen – Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening’
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Identifier kst-24515-240
Indiener P. de Krom
Ondernummer 240
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-11-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Reactie op de brief van de Nationale ombudsman ten geleide van het rapport ‘Schulden komen nooit alleen – Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013