Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-12-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Van Hijum over een overgangsregeling voor de minstbedeelden
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Identifier kst-24515-224
Indiener Y.J. van Hijum
Ondernummer 224
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie; Motie Van Hijum over een overgangsregeling voor de minstbedeelden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012