Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224515 nr. 224

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 224 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Commissie een compromis bereikt over een overgangsregeling voor de minstbedeelden voor de jaren 2012 en 2013;

verzoekt de regering om indien de Europese Commissie met een aangepast voorstel komt, in te spelen op deze overgangsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum