24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 224 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Commissie een compromis bereikt over een overgangsregeling voor de minstbedeelden voor de jaren 2012 en 2013;

verzoekt de regering om indien de Europese Commissie met een aangepast voorstel komt, in te spelen op deze overgangsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Naar boven