Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2021 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24493-96".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-1001378
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen, ’s-Gravenhage, 6 augustus 2020 (Trb. 2020, 76)
Dossiernummer 24493-(R1557)
Dossiertitel Voornemen tot verlenging van verdragen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24493-96
Indiener H.P.M. Knapen
Ondernummer BU;96
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voornemen tot verlenging van verdragen; Brief regering; Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen, ’s-Gravenhage, 6 augustus 2020 (Trb. 2020, 76)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022