Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-08-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24220-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-08-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24220
Dossiertitel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24220-4
Ondernummer 4
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST9291
Publicatiedatum 1995-08-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren e.a.; o.m. inzake taakomvang, arbeidstijd, vakantie en verlof.; Nota van verbetering
Vergaderjaar 1994-1995