Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524220 nr. 4

24 220
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 3 augustus 1995

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I

In artikel 1, tweede lid, onderdeel b, moet «substituutgriffiers» worden vervangen door: substituut-griffiers.

II

In artikel 5, eerste lid, moet «kantonrechtersplaatsvervangers» worden vervangen door: kantonrechters-plaatsvervangers.

III

In artikel 7, eerste lid, moet «categorie 11a;» worden vervangen door: categorie 11a:.

IV

In artikel 19, tweede regel, moet «belonmg» worden vervangen door: beloning.

V

In artikel 27, tweede lid, onderdeel a, moet «onderbrekmg» worden vervangen door: onderbreking.