Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24170-291".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-18
Documenttitel Motie van de leden Dijk en Kwint over gemeenten alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie laten afgeven
Dossiernummer 24170
Dossiertitel Gehandicaptenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-24170-291
Indiener J.P. Dijk
Indiener J.P. Kwint
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 291
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gehandicaptenbeleid; Motie; Motie van de leden Dijk en Kwint over gemeenten alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie laten afgeven
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024