Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24137-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24137
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake samenwerkingsscholen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24137-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST7603
Publicatiedatum 1995-04-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel WBO, ISOVSO, WVO; wijziging inzake de bestuursvorm van het openbaar onderwijs en van samenwerkingsscholen; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 1995-04-10
Vergaderjaar 1994-1995