Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23490-594".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23490
Dossiertitel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-23490-594
Indiener Albayrak N.
Ondernummer 594
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST139727
Publicatiedatum 2010-01-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Brief regering; Beantwoording commissieverzoek inzake gevolgen van de Europese voorstellen op het gebied van asiel en migratie voor de Nederlandse vreemdelingenwetgeving
Uitgiftedatum 2009-12-18
Vergaderjaar 2009-2010