Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23490-555".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-05-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23490
Dossiertitel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23490-555
Ondernummer 555
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
PS key KST130584
Publicatiedatum 2009-05-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009