Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23432-432".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-06-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Voordewind c.s. over een einde maken aan het overmaken van geld aan veroordeelde Palestijnen
Dossiernummer 23432
Dossiertitel De situatie in het Midden-Oosten
Identifier kst-23432-432
Indiener J.S. Voordewind
Indiener R.W. Knops
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener R. de Roon
Ondernummer 432
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel De situatie in het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid Voordewind c.s. over een einde maken aan het overmaken van geld aan veroordeelde Palestijnen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016