23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 405 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 20 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Palestijnse Autoriteit sinds 2011 geld overmaakt aan veroordeelde Palestijnen in Israëlische gevangenissen, wat kan oplopen tot 2.500 dollar per maand, dat deze gelden tot een perverse prikkel kunnen leiden, waarbij criminaliteit en terrorisme worden beloond, en dat de PLO de verantwoordelijkheid hiervoor heeft overgenomen van de Palestijnse Autoriteit;

overwegende dat Nederland conform de aangenomen motie-Voordewind/Van der Staaij (Kamerstuknummer 23 432, nr. 376) deze kwestie binnen Europa heeft aangekaart om zodoende de Palestijnse Autoriteit en nu de PLO te bewegen om af te zien van het financieren van veroordeelde Palestijnen;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te inventariseren om de druk op de PLO op te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bisschop

Van Klaveren

Naar boven