Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23432-405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-05-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Voordewind c.s. over het opvoeren van de druk op de PLO
Dossiernummer 23432
Dossiertitel De situatie in het Midden-Oosten
Identifier kst-23432-405
Indiener J.S. Voordewind
Indiener J.J. van Klaveren
Indiener R. Bisschop
Ondernummer 405
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel De situatie in het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid Voordewind c.s. over het opvoeren van de druk op de PLO
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015