Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23432-367".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Roon over beëindigen van de financiering van ngo's die een boycot van Israëlische nederzettingen nastreven
Dossiernummer 23432
Dossiertitel De situatie in het Midden-Oosten
Identifier kst-23432-367
Indiener R. de Roon
Ondernummer 367
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel De situatie in het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid De Roon over beëindigen van de financiering van ngo's die een boycot van Israëlische nederzettingen nastreven
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014