Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23181-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1995-03-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23181
Dossiertitel Agentschappen bij het Ministerie van Defensie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23181-2
Ondernummer 2
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST7592
Publicatiedatum 1995-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Agentschappen bij het Ministerie van Defensie; Brief staatssecretaris over de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT)
Vergaderjaar 1994-1995