Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22894-235".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22894
Dossiertitel Preventiebeleid voor de volksgezondheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-22894-235
Indiener Klink A.
Ondernummer 235
Organisatietype staten generaal
PS key KST135342
Publicatiedatum 2009-10-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Preventiebeleid voor de volksgezondheid; Brief minister met eerste reactie op het advies 'Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld' van de Gezondheidsraad
Uitgiftedatum 2009-10-01
Vergaderjaar 2009-2010