Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22775-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2000-01-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22775
Dossiertitel Gerechtsdeurwaarderswet
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22775-16
Ondernummer 16
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype staten generaal
PS key KST43620
Publicatiedatum 2000-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Gerechtsdeurwaarderswet; Nota naar aanleiding van het nader verslag
Vergaderjaar 1999-2000