Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22593-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 1995-03-21
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22593-(R1433)
Dossiertitel Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22593-20
Indiener APOSTOLOU C.S.
Ondernummer 20
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
PS key KST7173
Publicatiedatum 1995-03-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; wijziging ivm voortzetten rechtsorde Aruba; Motie over het inwerkingtredings-KB
Vergaderjaar 1994-1995