Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-1366".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-02-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek commissie over afspraken met betrekking tot de informatievoorziening over Europese besluitvorming
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-1366
Indiener H.P.M. Knapen
Ondernummer 1366
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over afspraken met betrekking tot de informatievoorziening over Europese besluitvorming
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012