Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22054-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-04-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22054
Dossiertitel Wapenexportbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22054-89
Indiener KARIMI
Ondernummer 89
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
PS key KST85945
Publicatiedatum 2005-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wapenexportbeleid; Motie die strekt tot onderzoek naar de vijf grootste wapenexporteurs die via Nederland wapens exporteren
Vergaderjaar 2004-2005