22 054
Wapenexportbeleid

nr. 89
MOTIE VAN HET LID KARIMI

Voorgesteld 19 april 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het inzicht in de doorvoer van wapens – ook van bondgenoten – als het gaat om aard en omvang, de eindbestemming, gebruik en inzet van wapens, en het land van oorsprong, onduidelijk is;

overwegende, dat Nederlands grondgebied wordt gebruikt voor de doorvoer van wapens waarbij het risico bestaat dat dit materieel in handen valt van staten die zich schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen;

van mening, dat volledig inzicht in de doorvoer van wapens, ook van bondgenoten via Nederland, wenselijk is;

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de wapenexporten van de vijf grootste wapenexporteurs die wapens via Nederlands grondgebied transporteren, zodat er duidelijkheid komt omtrent de aard en omvang, eindbestemming en gebruik en inzet van deze wapens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karimi

Naar boven