Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22054-307".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-02-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Karabulut over corruptiebestrijding als aparte bepaling bij wapenexportcriteria opnemen
Dossiernummer 22054
Dossiertitel Wapenexportbeleid
Identifier kst-22054-307
Indiener S. Karabulut
Ondernummer 307
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wapenexportbeleid; Motie; Motie van het lid Karabulut over corruptiebestrijding als aparte bepaling bij wapenexportcriteria opnemen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019